XVI PREMI CIUTAT DE TERRASSA AGUSTÍ BARTRA DE POESIA – 2019

L’Ajuntament de Terrassa, amb la col·laboració de l’entitat local Amics de les Arts i Joventuts Musicals, convoca el premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de poesia catalana. El premi s’atorgarà a un llibre de poemes inèdits i escrits en català, d’una extensió no inferior a 250 ni superior a 500 versos

La convocatòria d’enguany es regirà per les següents bases:

BASES

 1. Es convoca el XV Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra dedicat a un llibre de poemes en català.
 2. Les obres aspirants a aquest premi hauran de ser originals i inèdites, escrites en català. L’extensió haurà de ser la normal d’un volum d’aquestes característiques i, en qualsevol cas, no inferior a 250 versos ni superior a 500 versos.
 3. No s’hi podran presentar els autors o les autores que hagin guanyat edicions anteriors del mateix premi.
 4. Els originals hauran de presentar-se, o bé per correu electrònic en un document amb format pdf, o bé mecanografiats i per quintuplicat.
 5. La tramesa per correu electrònic d’un document amb format PDF es realitzarà a l’adreça literatura.aajm@gmail.com, fins al 12 de setembre de 2009, amb les dades personals adjuntes al cos del correu. L’organització del premi garantirà l’anonimat del participant en el cas que es presenti amb pseudònim.
 6. En el cas de presentar els originals mecanografiats, s’hi farà constar el nom, l’adreça i el telèfon de l’autor. Si aquest desitja presentar l’obra amb pseudònim, haurà d’aportar les dades personals en una plica, a l’exterior de la qual s’indicarà clarament el pseudònim emprat.
 7. Els originals mecanografiats s’adreçaran fins al 12 de setembre de 2019 a Amics de les Arts i Joventuts Musicals (Carrer de Sant Pere, 46, 1a planta, 08221 Terrassa) indicant en el sobre «Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra».
 8. El veredicte del jurat es farà públic en el marc d’un acte organitzat per l’Ajuntament de Terrassa el 19 de novembre de 2019 a la Biblioteca Central de Terrassa. L’esmentat veredicte serà inapel·lable.
 9. El premi consisteix en la publicació en edició comercial del llibre guanyador. L’Ajuntament de Terrassa facilitarà la publicació de l’obra en règim de coedició amb Pagès Editors. L’obtenció del premi no implica la renúncia dels drets d’autor per part del guanyador, ni de la primera edició ni de les successives.
 10. El premi podrà declarar-se desert si les obres presentades no reuneixen, al parer del jurat, mèrits suficients o no s’ajusten a les característiques de la convocatòria. El premi es indivisible. Si escau, però, el jurat podrà fer mencions honorífiques a altres obres presentades.
 11. El jurat de la convocatòria de 2019 està format per Neus Aguado, Jaume Aulet, Antoni Clapés, Xavier Macià, Llorenç Soldevila, i Jordi F. Fernández, que actuarà com a secretari sense vot.
 12. L’organització es compromet a mantenir l’anonimat de les obres no guanyadores, les quals es podran retirar dels locals de Amics de les Arts i Joventuts Musicals (Carrer de Sant Pere, 46, 1a planta – 08221 Terrassa) en el termini de dos mesos des de l’atorgament del premi. Passats aquests dos mesos, els originals seran destruïts i convertits en paper reciclable.
 13. La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i condicions generals, així com dels drets i obligacions que se’n deriven.

Terrassa, febrer de 2019

Aquest lloc utilitza cookies per tal que tinguis una millor experiència d'usuari. Si continues navegant entenem que acceptes les cookies i la nostra política de cookies.


ACEPTAR
Aviso de cookies